Lichaamsgerichte (Psycho)Therapie Amsterdam Zuid - Emmy Wannyn
 
Algemene info Algemeen Hoofdpagina Therapie Coaching Massage Trager Contact Kosten  
    Lokatie: Therapie -> Toelichting Postural Integration Latest news: Meer
 
 Therapiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Toelichting Postural Integrationsyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Toelichting Intu├»tieve therapiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Voor wiesyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 Kostensyndeo_data/themes/editable/arrow_blue.gif
 

Toelichting Postural Integration (P.I.):

Dit is een therapie methode waarbij wordt gewerkt met het mentale (je denken), het fysieke (je lichaam) en emotionele vlak. P.I. bestaat uit de toepassing van verschillende technieken die zijn gecompileerd tot een nieuw geheel. Een methode waarbij er zowel sprake is van diep lichamelijk werk, zoals bindweefselmassage en bio-energetica oefeningen als van zachte massage vormen, maar ook het uiten van emoties en gesprekken soms in de vorm van een gestalt of voice dialoge.

De meest opvallende technieken binnen de P.I. zijn de diepe bindweefsel-strokes ontleend aan de Rolfing, het lichaamslezen en gebruik van sihatsu punten.

Een therapie proces op basis van Postural Integration kan vanwege de diepe bindweefsel massage, het effect daarvan op het lichaam, niet op elk gewenst moment worden afgebroken. Het werken aan de verschillende groepen spieren moet gezien worden als een geheel.

Duur en frequentie P.I.:

Een volledige behandeling duurt vaak meerdere maanden. Wanneer een therapie proces voldoende verandering teweeg heeft gebracht wordt uiteraard in de eerste plaats door en kliënt zelf bepaald. Een volledige P.I. behandeling waarbij het bindweefsel van het gehele lichaam wordt behandeld duurt 15 tot 20 sessies mits in elke sessie ruim tijd wordt / kan worden besteed aan de behandeling van het bindweefsel. De frequentie ligt bij voorkeur op 1 x per week soms is 1 x per 2 weken voldoende. Een P.I. behandeling kan niet op elk gewenst moment worden afgebroken omdat het wenselijk is om nadat een bepaalde spiergroep is behandeld, de er nauw mee samenhangende spiergroepen ook te behandelen. Mocht een kliënt tussentijds willen stoppen dan kan in overleg bekeken worden of er nog 1 of 2 aanvullende sessies nodig zijn voor dat stoppen verantwoord mogelijk is.

 

  pagina gewijzigd op 23-09-2018